Vatandaşın birikimine devlet garantisi! Yürürlüğe girdi

BDDK’DAN İZİN ZORUNLU OLACAKŞirketlerin, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK’dan izin alınması mecburi olacak.…

Kanal İstanbul’a devlet garantisi verildi

Resmi Gazete’de Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında…